Waarom STIMS ?

STIMS is gespecialiseerd in telemedicine: moderne communicatie- en informatietechnologie zoals telediagnostiek en telemonitoring die medici in staat stelt de zorg voor hun patiënt te optimaliseren. Met telemedicine biedt STIMS zorgoplossingen op maat, zowel op patiëntenniveau als op het gebied van beleid en regelgeving.

De STIMS oprichters hebben jarenlange ervaring in de telemedicine en -diagnostiek. De mensen en de organisatie kenmerken zich door kwalitatief hoge en eenvoudige dienstverlening die werkt. Korte communicatielijnen waarbij verantwoordelijkheid wordt gevoeld en genomen. Door onze kennis van de zorgbranche en de intensieve samenwerking met 1e en 2e lijn, zijn wij in staat om naadloos aan te sluiten op de dynamiek van de dagelijkse medische praktijk. Noem ons een verlengde arm van de voorschrijvende medici, een steun in de rug, een partner in zorg, een dienstverlener aan de medische beroepsgroep…… STIMS neemt zorg uit handen en garandeert een vinger aan de pols. STIMS biedt zekerheid in zorg.

Zo biedt telediagnostiek artsen en specialisten de mogelijkheid om een snelle diagnose te stellen, bijvoorbeeld bij hartritmestoornissen. Met behulp van de Eventrecorder kan de patiënt de benodigde gegevens thuis zelf ‘opnemen’ zodra de klacht zich voordoet.

Het doel van telemonitoring is te voorkomen dat patiënten onnodig naar de huisarts of naar het ziekenhuis gaan. Patiënten kunnen op afstand onder controle en begeleiding blijven van de behandelend arts. Met behulp van telemonitoring worden patiënten begeleid alsof ze bij de huisarts of in het ziekenhuis zijn, zonder dat de huisartsenpraktijk of de poli daarmee extra wordt belast. Het nieuwste telemonitoring-product dat STIMS in samenwerking met het Erasmus MC heeft ontwikkeld, is het ‘DiabetesStation®’. Een meetstation waarbij diabetespatiënten zelfstandig en in een interactieve setting periodieke metingen kunnen uitvoeren, die nodig zijn voor het beoordelen van hun gezondheidssituatie.

Interactief meetstation

Het DiabetesStation® is een interactief meetstation dat patiënten met diabetes type II in staat stelt zelfstandig hun vitale waarden te meten. Zij worden hierbij interactief begeleid in hun eigen taal en het systeem geeft direct feedback. Voordeel van het DiabetesStation® is dat voor de metingen geen personele inzet nodig is. Hierdoor kan de behandelend arts zich tijdens een consult volledig richten op het bespreken van een persoonlijk behandelplan. Het bevordert bovendien een meer vraaggerichte zorg. Groot pluspunt is ook de actievere rol van de patiënt, die daardoor meer grip op zijn ziekte krijgt.

De patiënt centraal

Bij het DiabetesStation® staat de patiënt centraal. Het meetstation is hygiënisch en zeer eenvoudig in gebruik. Via het geïntegreerde beeldscherm met touchscreen bediening wordt de patiënt bij de metingen volledig begeleid. Dit gebeurt zoveel mogelijk in de eigen taal van de patiënt. Het systeem ondersteunt momenteel acht talen waaronder Engels, Spaans, Turks en Arabisch. Er is geen tijdsdruk zoals vaak bij een doktersconsult het geval is. Zo kan de patiënt alle informatie rustig tot zich nemen. Bovendien kan hij of zij vanuit huis online toegang krijgen tot zijn of haar eigen gegevens. De patiënt krijgt op deze manier meer autonomie en wordt meer betrokken bij het verloop van de eigen ziekte.

Interactieve feedback

Het DiabetesStation® meet het gewicht, de bloeddruk, glucose, cholesterol, triglycerides en BMI. Ook maakt het systeem een voet- en fundusfoto. Iedere aangemelde patiënt wordt door het systeem herkend. Alle gegevens worden vastgelegd en getoetst aan de vooraf door de eigen dokter vastgestelde grenswaarden. Worden deze grenswaarden overschreden, dan geeft het systeem direct passende feedback aan de patiënt. Zo kan het systeem meer informatie over de gevaren van zo’n overschrijding tonen of een voedings- of bewegingsadvies geven. Daarnaast kan het systeem direct naar een behandelend arts verwijzen voor een (vervroegd) consult. De arts wordt hiervan automatisch op de hoogte gebracht via e-mail of sms en direct gekoppeld aan HIS en ZIS. Eventueel is er een directe verbinding op te zetten met de medewerkers van de Medische Service Centrale van STIMS om op basis van overeengekomen protocollen meer informatie aan de patiënt te geven.

Totaalbeeld

Het DiabetesStation® legt de gemeten gegevens van de patiënt vast. Daarnaast koppelt het systeem deze gegevens op een veilige manier aan Ziekenhuis Informatiesystemen en Huisartsen Informatiesystemen. Zo ontstaat een inzichtelijk totaalbeeld voor de zorgverleners en voor de patiënt zelf. Het interactieve station geeft informatie op maat, registreert en communiceert.

Implementatie

Het DiabetesStation® werd al ingezet in het Erasmus MC. Nu komt het DiabetesStation® beschikbaar voor patiënten en zorginstellingen in heel Nederland. Uiteindelijk is het de bedoeling om de gebruiksdrempel te verlagen door inzet op goed toegankelijke locaties en beperkte reisafstand. Daarbij wordt de samenwerking gezocht met gezondheidscentra en biedt STIMS de mogelijkheid van mobiele oplossingen voor patiënten in afgelegen gebieden.

Verdere ontwikkeling

Met de gecombineerde kennis en ervaring van STIMS en het Erasmus MC wordt gewerkt aan verdere innovaties op basis van het DiabetesStation®. Deze zal in de toekomst ingezet kunnen worden bij andere aandoeningen, zoals chronisch hartfalen.

Diabetesstation

 

Voordelen

Hartritmediagnose beter dankzij Eventrecorder

Hartritmestoornissen worden regelmatig door mensen ervaren. Lastiger is het om deze stoornissen vast te leggen en daarmee een goede diagnose te stellen. Dankzij een Eventrecorder wordt de diagnose beter. Jaarlijks brengen ongeveer acht op de duizend mensen een bezoek aan de huisarts met klachten als hartkloppingen, -bonzen, een snel ritme of lichtheid in het hoofd. Aangezien deze klachten kunnen wijzen op hartritmestoornissen, zal een huisarts vaak een ECG laten maken. Het lastige bij het stellen van een juiste diagnose of zelfs uitsluiting van een ziektebeeld, is dat de stoornissen meestal in aanvallen komen. Een ECG tijdens zo’n aanval is eigenlijk min of meer een gelukstreffer. Daarom de keuze van STIMS voor hartritmediagnostiek dienstverlening met behulp van een Eventrecorder. Met behulp van hartritmediagnostiek wordt in 83% van de gevallen binnen 18 dagen een correcte diagnose gesteld. (AMC & UVA BEAT onderzoek Dr. Van Weert)

Dienstverlening
STIMS beschikt over gebruiksvriendelijke Eventrecorders waarmee de diagnose voor hartritmestoornissen aanzienlijk verbeterd kan worden.

Een patiënt krijgt een eventrecorder aangesloten, die 24 uur per dag, 7 dagen per week werkt. Wanneer de patiënt een klacht ervaart, kan hij op een knop drukken om een ritmestrook op te nemen. Die opname begint meer dan een minuut voordat de patiënt de knop indrukt en is dus nooit te laat. De Medische Service Centrale (MSC) van STIMS is dag en nacht paraat en patiënten kunnen op elk moment contact opnemen met eventuele vragen.

De eventrecorder zelf heeft het formaat van een kleine mobiele telefoon, verbonden met twee elektrodes op de borst. Door de prefase voor de stoornis ook mee te nemen, krijg je tevens inzicht in wat er gebeurde voordat de patiënt iets voelde. De ritmestrook wordt met de telefoon doorgezonden en direct beoordeeld. De huisarts ontvangt per omgaande de strook en beoordeling via email of edifact.

In acute noodsituaties treedt de medisch service centrale (MSC) snel op en wordt direct contact gezocht met de behandelend arts of huisartsenpost. En bij opname wordt de beschikbare informatie meegestuurd naar de spoedpoli, dit om de “time of muscle” te verkorten.

Met name de 24-uurs service is belangrijk. Altijd bereikbaar voor vragen, voortdurende informatieverstrekking en snelle actie wanneer dit nodig is.

De huisarts beschikt direct na afloop van de telediagnostische periode over het afsluitbericht met daarin alle relevante bevindingen en het advies van een van onze cardiologen.

Voordeel voor huisartsen en patiënten is dat de dienst niets kost behalve, afhankelijk van de verzekeraar, het normale eigen risico. De service wordt door STIMS afgehandeld met de zorgverzekeraars. De Diagnostische centra krijgen de Eventrecorder na een instructie door STIMS geheel kosteloos in bruikleen, met daarbij een vergoeding voor de uitleg aan de patiënt.

Recorders
Voor de hartritmediagnostiek gebruikt STIMS 2 loop eventrecorders. De Eventrecorder bestaat in twee varianten:

HolterfoonAutotrigger

De  Holterfoon® hierbij start de patiënt de opname zelf (afbeelding 1)

De Holterfoon® is een loop eventrecorder en weegt 37 gram registreert zowel pre als post.
De patiënt start de opname eenvoudig met 1 druk op de opnameknop. De geregistreerde ritmestrook wordt dan vervolgens per mobiele of vaste telefoon doorgestuurd naar de MSC.

Autotrigger (afbeelding 2)

De Autotrigger neemt automatisch ritmestoornissen op als deze buiten van te voren vastgestelde bandbreedtes vallen. De autotrigger is uitermate geschikt voor het opnemen van atriumfibrilleren.

Medische Service Centrale
STIMS  heeft een 24/7 Medische Service Centrale met medische deskundig personeel: IC/ICCU verpleegkundigen en artsen. STIMS heeft tevens externe achterwacht 24/7 van cardiologen die allen verbonden zijn als cardioloog aan diverse Universitaire Medisch Centra in Nederland.
De medische service centrale staat onder controle van de kwaliteits-cardioloog om de hoge kwaliteit te garanderen.

Ervaringen
Uit de evaluaties met zowel de huisartsen als patiënten blijkt dat men zeer tevreden is over de kwaliteit van de dienstverlening. De ervaringen zijn haast unaniem positief. “Het scheelt veel doorverwijzingen naar de tweede lijn” aldus huisarts Winkens “Voorheen stuurde je een patiënt sneller door naar een cardioloog. Een cardioloog ziet nu alleen mensen die hij/zij ook echt hoort te zien. Voor mijn patiënten is het een laagdrempelige methode, die ze bij hun eigen huisarts kunnen regelen.“ De Patiënten ervaren de dienst van STIMS eveneens positief. Niet onprettig, eenvoudig te bedienen, goede instructie. De MSC is altijd bereikbaar voor vragen.

Hoog scoren voor de huisartsen:

Hoog scoren voor de patiënten:

STIMS in het kort

Samengevat de kenmerken van de dienstverlening van STIMS:

DiabetesStation®

Hartritmediagnose

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via info@stims-telemedicine.nl